CHP Milletvekili Kayıhan Pala, yanıtsız kalan soru önergeleri için Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvurulmasını istedi

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, milletvekillerinin sorunlara ilişkin ilgili bakanlıklara verdikleri soru önergelerine eksik ve geç yanıt verilmesi ya da hiç yanıtlanmamasıyla ilgili TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a, “Milletvekillerinin, seçilmişlik sıfatlarından kaynaklanan ve toplumun sorunlarına ilişkin, bakanlıklara yönelttikleri soruların yanıtsız kalması ve temsil görevini yerine getirmelerinin engellenmesi nedeniyle Başkanlığınızın Kamu Denetçiliği Kurumu’na bir önerisi olmuş mudur” diye sordu.

Kayıhan Pala, TBMM Başkanlığı’na, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Pala, milletvekillerinin verdiği önergelerin eksik ve geç yanıtlanması ya da hiç yanıtlanmamasının ilgili bakanlığın sorumluluğunu yerine getirmediğini gösterdiğini ifade ederek, TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu’nu göreve çağırdı.  Pala, soru önergesinde şunları kaydetti:

“Seçilmiş Milletvekilleri, temsiliyet statüsü gereği, Anayasa madde 98’in yasama açısından bilgilenme hakkının yanısıra Anayasa madde 74’ün tanıdığı genel bilgilenme hakkının çifte hak sahibidirler. Bu çifte başvuru öznesi konumundaki milletvekillerinin, TBMM üyelerinin oylarıyla seçilmiş Başdenetçisi’nin, 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun 5.maddesi gereği, idareye önerilerde bulunmak şeklinde belirtilen denetim kapsamını, milletvekilleri adına yapması gerekir.”

Pala, Kurtulmuş’a şu soruları yöneltti:

“Cumhurbaşkanı yardımcıları ve Bakanların Anayasa madde 98/5 kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeleri zorunluluk ise, bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi sebebiyle, milletvekilinin, Cumhurbaşkanı yardımcısına ve bakanlara yönelttiği yazılı soruya yanıt için tanınan 15 günlük süre bitiminde kamu denetçisine başvuru hakkı söz konusu mudur? Kamu Denetçiliği Kurumu’nun incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmak şeklinde sıralanan denetim kapsamının, yaptırım yetkisi olmasa da, öneri yetkisi nasıl uygulanmaktadır? Bu kapsamda, idareye öneriler, 27.Yasama Dönemi’nde ayrı ayrı olmak üzere, bakanlıklara ne şekilde yapılmıştır? Milletvekillerinin, seçilmişlik sıfatlarından kaynaklanan ve toplumun sorunlarına ilişkin, bakanlıklara yönelttikleri soruların yanıtsız kalması ve temsil görevini yerine getirmelerinin engellenmesi nedeniyle Başkanlığınızın Kamu Denetçiliği Kurumu’na bir önerisi olmuş mudur? “

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir